Today

Polityka prywatności

1.  Newsletter
Jeśli wyrazisz zgodę na przetwarzanie danych w innych celach np. marketingowych i przesyłania informacji handlowych – będą wykorzystywane jedynie do wysyłania e-maili informacyjnych ze strony samadhijoga.pl. Dane te przechowywane są w bazie danych strony na serwerze firmy OVH Sp. z o. o. https://www.ovhcloud.com/pl/

2. Formularz kontaktowy
Dane osobowe podane podczas wysyłania formularza kontaktowego nie będą wykorzystywane w celach marketingowych. Dane te przechowywane są w skrzynce e-mailowej angiekucharska@gmail.com w celach zarządzania pocztą oraz wysłania odpowiedzi e-mailowej, na wysłaną wiadomość. Osoby trzecie nie mają dostępu do danych.

3. Administrator danych
Podanie danych osobowych do obsługi zapytania jest dobrowolne. W każdej chwili Użytkownik ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania i żądania ich usunięcia. W tym celu należy skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail angiekucharska@gmail.com. Administratorem danych osobowych jest Today Angelika Kucharska ul. Jerzego Zaruby 6a/12 02-796 Warszawa, NIP 5212758974, REGON 017353805.

4. Powierzenie danych
Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:
a) OVH Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław, wpisana do Krajowego Rejestru        Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Worcławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000220286, posiadająca numer NIP: 8992520556, REGON: 933029040, numer telefonu: 71 750 02 00 o kapitale zakładowym 50000,00 zł – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze.

Pliki cookies
Pliki cookie strony https://today-mindfulness.pl nie przechowują żadnych informacji o charakterze poufnym i służą prawidłowemu wyświetlaniu strony. W celu ograniczenia, zablokowania lub usunięcia plików cookie z tej strony internetowej, należy użyć przeglądarki internetowej. Ponieważ każda z przeglądarek jest inna, w menu „Pomoc” przeglądarki można zapoznać się ze sposobami zmiany preferencji dotyczących plików cookie. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika niniejszej strony internetowej pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Today Angelika Kucharska.